Home Kerktijden Adressen Links Orgel
Hooge Eschkerk                                                Preses
Hooge Esch 1                                                      Br. H. Wichers
8431 MG Oosterwolde                                        Tel.nr: 0516-568750
Tel.nr: 0516 515556                                            Email
 
Scriba:                                                                Koster:
M.de Boer-Oosterhoff                                         D. Mollema
Tel nr. 06-41285265                                           Tel.nr: 0516-512689
Email                                                                   Email
 


Postadres:                          
Hooge Eschkerk                                                    
Postbus 145
8430 AC Oosterwolde
Adres/contact gegevens.

Bankrek.nr. van de kerk:

ABN AMRO bank te Oosterwolde: NL10ABNA021.57.02.093

t.n.v. penningm. Geref. kerk (vrijg.) te Oosterwolde.

 

Evangelisatiecommissie:               NL10ABNA021.57.02.093 o.v.v. EC

Kerkbouw:                                         NL10ABNA021.57.02.093 o.v.v. gift kerkbouw

Diaconie:                                             NL10ABNA021.57.02.093 o.v.v. Diaconie

 

 

Johannes 14 vers 6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Copyright © Alle rechten voorbehouden.