Home Kerktijden Adressen Links Orgel
Brazilië.

Zondag 12 oktober jl. zijn de beide broers Elias Barbosa da Silva en José Hermes Lins da Silva uit Brazilië langs geweest om te vertellen over het zendingsproject in o.a. Maceio dat vanuit de classis Drenthe en Canada wordt ondersteund. Alex vertelde door middel van een tolk over zijn werkzaamheden in Brazilië.

 

‘s Zondags brengen ze het evangelie via 9 preekpunten onder de mensen. Er zijn 7 voorgangers die hier voor zorgen. Dat 7 voorgangers te weinig zijn om deze 9 preekpunten te bemannen mag duidelijk zijn. Ze zouden dan ook graag een studiecentrum willen op gaan zetten om deze mensen daarvoor op te leiden. Ook zullen hier de mensen die zitting hebben in de kerkenraad terecht kunnen.  Brazilië mag dan de 10de economie van de wereld zijn, het vermogen van de bevolking is laag. Hoewel daar ook een groot verschil te zien is, het verschil tussen de armen en rijken is/wordt groot. Voor het studiecentrum zijn ze dan ook afhankelijk van het buiitenland/jij/U.

 

Dat het niet meevalt om het evengelie in Brazilië te kondigen werd ons door Het verhaal van Alex duidelijk. Ze hadden eerst 5 gemeenten maar nu zitten ze op 3. Deze werken wel meer samen zodat ze nu meer mensen bereiken dan toen ze met 5 gemeenten waren. Door het open van scholen en het geven van onderwijs proberen ze via de kinderen het evangelie te verkondigen. Tot 10 jr. Kunnen kinderen onderwijs volgen op deze scholen. Ook de Pinkstergemeenten zijn actief in Brazilïe, zij komen met veel geld. Daardoor hebben ze mooie kerken en mooie muziek tijdens de diensten, dit trekt veel Brazilianen aan. Deze Pinkstergemeenten verkondigen daar echter dat als je maar genoeg geld inbrengt en zelf genoeg dingen doet dat het dan wel goed met je komt. Het hangt dus niet af van de genade van Christus. De r.k kerk is ook sterk aanwezig in Brazilié, maar dat is heel erg verweven met bijgeloof

 

Werden eerst het woord van God door evangelisten uit Europa en Canada verteld, nu gebeurd dat toch meer door de eigen bevolking. Deze vinden meer gehoor en aansluiting bij de mensen dan de evangelisten ‘van buiten af’. Ze zijn dankbaar met de aandacht en steun die ze van ons krijgen. Duidelijk is geworden dat ze onze steun  en gebed verdienen! Wil jij deze broeders en zusters in je gebed meenemen?

 

Neem ook eens een een kijkje op hun eigen site!!

Nieuwsbrief van de school Escola Cristã João Calvino van August 2009

 

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door L.R.J.. Contact webmaster